Hajnické varhany

Projekt opravy

Varhany v Hajnici byly řadu let nefunkční. Impulsem k jejich obnově bylo v roce 2016 zveřejnění internetového cyklu Varhany na Královédvorsku varhaníka Víta Havlíčka, který je také iniciátorem této opravy.

První etapa proběhla v měsíci říjnu a listopadu 2017. Hrazena byla z prostředků Římskokatolické farnosti Hajnice a benefičního koncertu z prosince roku 2016.

Druhá etapa probíhá dle plánu – na podzim roku 2018.

Samotnou opravu provádí firma Robert Ponča Varhany z Krnova.